Toimitusehdot

Tmi Kati Pohjanmaa -etämyynnin toimitusehdot

Voimassa 01.12.2022 alkaen

Yleistä

Nimi: Tmi Kati Pohjanmaa

Y:tunnus: 3095939-4

Sähköpostiosoite: kati@pohjanmaa.fi

Käyntiosoite: Espoo

Puhelinnumero: +358 40 040 2656

Tmi Kati Pohjanmaa myy tuotteita ja palveluita yrityksille ja täysi-ikäisille yksityishenkilöille. Alaikäiseltä asiakkaalta edellytetään huoltajan kirjallista suostumusta ja alaikäinen voi maksaa vain verkkomaksulla.

Yritysten välisissä kauppasopimuksissa näitä ehdoista noudatetaan kohtia, joissa mainitaan yritysasiakkaat ja toissijaisesti kauppalakia. Isommissa tilauksissa suosittelemme yhteydenottoa Katiin.

Tmi Kati Pohjanmaa voi muuttaa toimitusehtoja yksipuolisesti, asiakkaan on tutustuttava toimitusehtoihin aina ennen tilausta.

Tuotteet ja hinnat

Tuotteiden hinnat ja ominaisuudet on esitetty kotisivuilla. Kuluttaja-asiakkaiden hintoihin sisältyy kulloinenkin arvonlisävero. Ilmoitetut hinnat ovat voimassa kotisivuilla toistaiseksi tai tuotetiedoissa erikseen ilmoitetun ajan. Jos hinta muuttuu sopimuksen tekemisen jälkeen, noudatetaan aina sopimuksentekoajankohdan hintaa. Jos kotisivuilla ollut virheellinen hintatieto poikkeaa niin huomattavasti todellisesta hinnasta, että asiakkaan olisi pitänyt ymmärtää kyseessä olevan virhetiedon, virheellisenä ilmoitettu tuotteen hinta ei sido myyjää.

Tilaaminen

Henkilötietojen käsittelystä tarkemmin tietoja asiakasrekisterin tietosuojaselosteessa.

Tilaaminen/Sopiminen tapahtuu puhelimitse tai sähköpostilla. Sopimuksen teon yhteydessä asiakkaan on ilmoitettava nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Asiakas vastaa siitä, että hänen Tmi Kati Pohjanmaalle antamansa henkilö- ja muut tiedot ovat oikeat ja täydelliset.

Tilausvahvistus

Asiakkaalle lähetetään hyväksytyn ja onnistuneen maksutapahtuman jälkeen sähköpostitse tilausvahvistus, joka sisältää tilauksen keskeiset tiedot. Mikäli asiakas huomaa, että tilausvahvistuksessa korjattavaa, asiakasta pyydetään ottamaan yhteyttä asiakaspalveluun.

Maksutavat

Maksutapana on lasku tai MobilePay.

Peruuttaminen kuluttaja-asiakkaille

Vakiokorvaus voidaan porrastaa sen mukaan sen mukaisesti, kuinka aikaisessa vaiheessa ennen palvelun suorittamista peruuttaminen tapahtuu. Jos palvelu on sellainen, että Tmi Kati Pohjanmaa saa helposti myydyksi peruutetun palvelun toiselle asiakkaalle, vakiokorvaus on pienempi kuin palvelussa, jota ei ole mahdollista myydä toiselle. Palvelussa, jossa pääpaino on etukäteen tehtävillä valmistelevilla toimenpiteillä vakiokorvaus on suurempi kuin palvelussa, joka suoritetaan kokonaisuudessaan tilaajan ollessa läsnä.

Tmi Kati Pohjanmaalla ei ole oikeutta periä yllä mainittuja korvauksia, jos palvelun peruuttaminen johtuu esteestä, jota kuluttaja-asiakas tai muu kuluttajansuojalaissa tarkoitettu henkilö, jolle palvelu oli tarkoitus suorittaa, ei kohtuudella ole voinut välttää eikä voittaa. Tällaisena esteenä voi olla esimerkiksi asiakkaan tai hänen läheisensä äkillinen sairastuminen tai tapaturma. Asiakas ei vapautumisperusteena kuitenkaan voi vedota esteeseen, jos hän olisi voinut kohtuudella välttää tai voittaa esteen taikka sen seuraukset. Jos esimerkiksi yleinen liikenne on keskeytynyt, asiakkaan tulee mahdollisuuksien mukaan käyttää muita liikennevälineitä, esimerkiksi taksia tai omaa autoa. Samoin, jos asiakaan lapsi sairastuu, asiakkaan tulee yrittää saada lapselle toinen hoitaja palvelun suorittamisen ajaksi. Jos asiakas ei tapaturman tai äkillisen sairastumisen vuoksi voi käyttää tilaamaansa palvelua, hänen on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava tästä Tmi Kati Pohjanmaalle.

Jos Tmi Kati Pohjanmaa ei edellä mainitun mukaisesti voi periä vakiokorvausta, Tmi Kati Pohjanmaalla on kuitenkin oikeus korvaukseen jo suoritetusta palvelun osasta.

Vakiokorvaukset eri palveluissa:

Etäkaupan peruuttamisoikeutta ei Tmi Kati Pohjanmaan palveluilla ole, koska kuluttajansuojalain 6 luvun 16§:n 11-kohdan mukaan peruuttamisoikeutta ei ole ravintola- tai vapaa-ajan palveluilla, jos sopimuksessa edellytetään suoritusta määrättynä aikana tai määrätyn ajan kuluessa.

Tmi Kati Pohjanmaan oikeus peruuttaa kuluttaja-asiakkaan sopimus

Tmi Kati Pohjanmaalla on oikeus purkaa sopimus tilaajan maksuviivästyksen johdosta siltä osin kuin palvelua ei ole vielä suoritettu. Sopimuksen purkamisen edellytyksenä on, että maksuviivästys on olennainen. Kyseessä voi olla palvelun koko hinnan tai sen osan viivästyminen. Tmi Kati Pohjanmaalla on oikeus purkaa sopimus myös, jos asiakas laiminlyö myötävaikuttaa sopimuksen täyttämiseen siten kuin palvelun suorittaminen edellyttää. Jos Tmi Kati Pohjanmaa purkaa sopimuksen edellä mainitussa tilanteessa tai jos asiakas rikkoo sopimuksen peruuttamalla palvelun, Tmi Kati pohjanmaalla on oikeus vastikkeeseen jo suoritetusta palvelun osasta. Oikeus korvaukseen on lisäksi sellaisista muista kustannuksista, joita on aiheutunut sopimuksen täyttämisestä ja jotka todennäköisesti jäävät hyödyttömiksi. Tällä tarkoitetaan kustannuksia, jotka kohdistuvat palvelun suorittamatta jäävään osaan.

Peruuttaminen yritysasiakkaille

Mikäli yritysasiakas peruuttaa sopimuksen viimeistään 14 päivää ennen tapahtuma-aikaa, ei peruuttamisesta veloiteta. Viimeistään 7 päivää ennen tapahtumaa tapahtuneesta peruutuksesta veloitetaan puolet sopimuksen mukaisen tapahtuman kustannuksista. Peruuttaminen on tehtävä kyseisenä päivänä viimeistään kello 16.00 mennessä.

Toimitustavat

Palvelutuotteiden (esim. etälounaat, etäkonsultaatiot ja -pruuvit) osalta asiakas vastaa siitä, että hänen käytössään on palvelun toteuttamisen kannalta tarvittavat ohjelmat. Yhteyksien toimiminen varmistetaan ennen palvelun aloittamista

Asiakaspalvelu

Henkilökuntamme auttaa kaikissa tilauksiin liittyvissä kysymyksissä. Asiakaspalvelun yhteystiedot kati@pohjanmaa.fi puh: +358 40 040 2656

Vastuu ja turvallisuus

Asiakas on tietoinen, että palveluiden käyttäminen kaikissa tilanteissa asiakkaan omalla vastuulla. Palvelun ostanut henkilö on velvollinen huolehtimaan omista tapaturma- ja vapaa-ajan vakuutuksista ja hän on tietoinen, ettei häntä ole vakuutettu Tmi Kati Pohjanmaan toimesta.

Asiakas on itse vastuussa siitä, että käytetyt raaka-aineet, ruoanvalmistusmenetelmät, juomat, mausteet ja muut tilaisuuteen hankitut valmistusaineet sopivat hänelle (huomioiden mm. allergiat, sairaudet, lääkitys).

Tmi Kati Pohjanmaa ei vastaa ylivoimaisen esteen (force majeure) aiheuttamista vahingoista. Yritysasiakkaiden osalta vastuu rajoittuu aina tilattujen tuotteiden tai palvelun hintaan.

Reklamaatiot ja riitojen ratkaisu

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja-asiakas voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Lisätietoja kuluttajan oikeuksista verkkokaupassa saat kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilta www.kkv.fi

Riitatilanteissa sovelletaan Suomen lakia ja riitojen oikeuspaikka määräytyy Suomen lain mukaan.Kirjoita tekstisi tähän...